ניהול תיקי ביטוח

עולם הביטוח מתקדם בצורה מהירה, רפורמות חדשות בתחומי ביטוחי הבריאות, חיים, אי כושר עבודה ועוד מחייבים אותנו לעדכן את פוליסות הביטוח לעיתם תכופות יותר, זאת בנוסף למערכות מידע המאפשרות בדיקת ביטוחים כפולים וכיסויים מיותרים. קיים צורך לניהול תיק ביטוח בצורה מקצועית:

ניהול תיק ביטוח בצורה מקצועית, מחייב ידע רב ושקיפות לגבי תוכניות וכיסויים קיימים, גם אם אנו חושבים שיש לנו ביטוח – אין זה אומר שאנחנו מבוטחים.

ניהול תיקי ביטוח

עולם הביטוח מתקדם בצורה מהירה, רפורמות חדשות בתחומי ביטוחי הבריאות, חיים, אי כושר עבודה ועוד מחייבים אותנו לעדכן את פוליסות הביטוח לעיתם תכופות יותר, זאת בנוסף למערכות מידע המאפשרות בדיקת ביטוחים כפולים וכיסויים מיותרים. קיים צורך לניהול תיק ביטוח בצורה מקצועית:

ניהול תיק ביטוח בצורה מקצועית, מחייב ידע רב ושקיפות לגבי תוכניות וכיסויים קיימים, גם אם אנו חושבים שיש לנו ביטוח – אין זה אומר שאנחנו מבוטחים.

עוד מהשירותים שלנו

ניהול תיק ביטוח

ניהול תיק ביטוח

לפרטים

מודל רופאים
יחודי

מודל רופאים 40/40

לפרטים
פתרונות השקעה

פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

לפרטים
מיסוי והכוונה לפרישה

מיסוי והכוונה לפרישה, פתרונות השקעה לגיל השלישי

מיסוי והכוונה לפרישה, פתרונות השקעה לגיל השלישי

לפרטים
בעלי שליטה

מיסוי פנסיוני
לבעלי שליטה

מיסוי פנסיוני
לבעלי שליטה

לפרטים
פתרונות Family Office 360°

פתרונות
Family Office 360°

פתרונות
Family Office 360°

לפרטים