פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

חשיבות ניהול הון אישי ונכסים שצברנו במהלך השנים הינה קריטית. ריכוז המידע ושקיפותו נותנים אפשרויות מגוונות לתכנון חכם ופיזור סיכון בשוק ההון.

עבודה מאומצת לאורך שנים לעיתים אינה מספקת את הצורך הכלכלי בעת היציאה לגמלאות. ניצול נכון של קופות גמל, קרנות ההשתלמות ופוליסות חיסכון מאפשרות השקעה אקטיבית בשוק ההון תוך כדי פיזור סיכונים בנכסים בלתי סחירים וניצול הטבות המס.

פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

חשיבות ניהול הון אישי ונכסים שצברנו במהלך השנים הינה קריטית. ריכוז המידע ושקיפותו נותנים אפשרויות מגוונות לתכנון חכם ופיזור סיכון בשוק ההון.

עבודה מאומצת לאורך שנים לעיתים אינה מספקת את הצורך הכלכלי בעת היציאה לגמלאות. ניצול נכון של קופות גמל, קרנות ההשתלמות ופוליסות חיסכון מאפשרות השקעה אקטיבית בשוק ההון תוך כדי פיזור סיכונים בנכסים בלתי סחירים וניצול הטבות המס.

עוד מהשירותים שלנו

ניהול תיק ביטוח

ניהול תיק ביטוח

לפרטים

מודל רופאי יחודי

מודל רופאים 40/40

לפרטים
פתרונות השקעה

פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

פתרונות השקעה
לניהול הון אישי ומשפחתי

לפרטים
מיסוי והכוונה לפרישה

מיסוי והכוונה לפרישה, פתרונות השקעה לגיל השלישי

מיסוי והכוונה לפרישה, פתרונות השקעה לגיל השלישי

לפרטים
בעלי שליטה

מיסוי פנסיוני
לבעלי שליטה

מיסוי פנסיוני
לבעלי שליטה

לפרטים
פתרונות Family Office 360°

פתרונות
Family Office 360°

פתרונות
Family Office 360°

לפרטים